WOZ check Sittard-Geleen

Hoofdinhoud WOZ check

Tekst over het maken van een woz bezwaar in gemeente X  

Kom in contact met de gemeente Sittard-Geleen

Bezoek voor al uw vragen eerst het digitaal loket en regel uw belastingzaken online. De belastingenwebsite biedt u alle vragen en antwoorden over de gemeentelijke belastingen én een persoonlijke pagina. Via uw persoonlijke pagina kunt u online uw belastingzaken regelen zoals digitale formulieren invullen en uw Woz-bezwaar of uw reactie insturen op elk moment dat het u het beste uitkomt (login via Digid).

 • Website: www.bsgw.nl
 • Telefonisch: via de belastingtelefoon 088 8420 420
 • Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Schriftelijk

BsGW
Postbus 1271
6040 KG Roermond

Schriftelijk reageren kan uitsluitend via dit postadres.
Vermeld op alle correspondentie altijd uw burgerservicenummer (BSN) én het aanslagnummer.

Persoonlijk

Persoonlijke dienstverlening aan de balie van BsGW is mogelijk. Wij adviseren echter om eerst contact op te nemen via de website, de telefoon of per brief.

Wilt u uw vraag toch persoonlijk stellen, dan kan dat alleen op het adres van BsGW:

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
Kerkeveldlaan 2, 6042 JX Roermond

Het kantoor is geopend op maandag t/m donderdag van 08.30-17.00 uur en op vrijdag van 08.30-12.00 uur.

Voor een bezoek aan het kantoor adviseren wij u om eerst telefonisch contact op te nemen via 088 - 8420420 (lokaal tarief).

Woonplaatsen in Gemeente

 • Born
 • Buchten
 • Einighausen
 • Geleen
 • Grevenbicht
 • Guttecoven
 • Holtum
 • Limbricht
 • Munstergeleen
 • Obbicht
 • Papenhoven
 • Sittard
 • Windraak

Veelgestelde vragen

De WOZ waarde: wat is dat?

De wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) is van toepassing op vastgoed. Elke huiseigenaar krijgt elk jaar een nieuwe waardering toegestuurd. Hieraan ten grondslag ligt een gestandaardiseerd taxatierapport. De nieuwste woningwaarde wordt gebruikt voor verschillende soorten belastingen. De WOZ 2022 is de commerciële waarde van jouw woning op 1 januari 2021 en wordt bepaald door kenmerken als: bouwjaar, grootte, bijgebouwen, oppervlakte, ligging, onderhoudsniveau en vergelijkbare woningen die recent verkocht zijn.

Wat wordt bedoeld met een WOZ-beschikking?

In januari, februari of maart krijg je de WOZ-beschikking in Vaals. In deze documenten staan de actuele woningwaarde en diverse gemeentelijke belastingen zoals de onroerendezaakbelasting (ozb) en afvalstoffenheffing. Ook het waterschap gebruikt deze gegeven. De beschikking speelt ook een rol bij de aangifte inkomstenbelasting (IB) / eigenwoningforfait.

Hoe komt de OZB-belasting tot stand?

Dit staat voor de onroerende-zaakbelasting die je moet betalen als je eigenaar bent van een woning, gebouw of stuk grond. Staat de woning op jouw naam? Dan krijg je automatisch een gecombineerde aanslag (verstuurd in februari). Daarin staat als grootste kostenpost de OZB-heffing. In 2022 betaal je 0,1545% over de WOZ waarde aan OZB belasting in Vaals. De gemiddelde betaalde ozb ligt op €255.

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

De waarde wordt bepaald aan de hand van objectieve criteria. De gemeente verwerkt thema’s als: waar staat de woning, hoe groot de woning is (oppervlakte), type woning en de verkoopbedragen van vergelijkbare huizen rond de peildatum dichtbij jouw woning. Het kadaster is in Nederland verantwoordelijk voor erkende woninggegevens.

Hoe kan ik het taxatieverslag opvragen?

Indien je de aanslag in de berichtenbox van de overheid hebt ontvangen, is tevens het taxatieverslag beschikbaar voor inzage. Je kunt dit rapport aanvragen via de site van de gemeente (www.vaals.nl). In dit PDF-bestand krijg je inzicht in de gebruikte gegevens als; kadastrale gegevens, grootte van het pand, oppervlakte van het perceel, bijgebouwen, adresgegevens, bouwjaar. In het taxatieverslag vind je ook prijzen van vergelijkbare huizen die rondom de waardepeildatum zijn verkocht.

Hoe moet ik bezwaar maken tegen een te hoge WOZ-waarde in Vaals?

Het bezwaar maken tegen een te hoge woningwaarde moet binnen 6 weken na datum van de WOZ-beschikking. Neem het taxatieverslag goed door en onderzoek of de aangehaalde huizen in de wijken vergelijkbaar zijn met jouw woning. Ligt de WOZ-waarde te ver af van de correcte prijs? Formuleer dan een bezwaarschrift voor de gemeente, inclusief argumenten. Als uitgangspunt gebruik je de voorbeeldbrief , bel even met de gemeente of schakel een juridisch specialist in.

Wanneer is het slim om bezwaar te maken?

Als je het vermoeden hebt dat de verwachte WOZ van je huis niet klopt dan kan je een bezwaarprocedure starten. Dit kan ervoor zorgen dat de geschatte woningprijs verlaagd wordt. Dit zorgt weer voor lagere (gemeentelijke) belastingen. Disclaimer: wil je jouw woning te koop zetten? Dan spelen er meer belangen. Potentiële kopers kijken naar de huidige WOZ-waarde van jouw huis, want dit heeft invloed op het bod dat zij uitbrengen. Een lagere waardering onroerende zaken in Vaals kan de verkoopkansen verkleinen.